تکالیف روزانهتکالیف روزانۀ پایۀ دهم ریاضی ، در این بخش قابل مشاهده است.

برنامه آزمون های هفتگی نیم ترم دوم در صفحه برنامه آزمون ها قرار داده شد.

 

کلاس شهید چمران 1 

 

آزمون شنبه : شیمی و فارسی

 

دوشنبه 4 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

 

یکشنبه 3 فروردین 1396 :

فیزیک : تا نمرین 71 کتاب کار

 

شنبه 2 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

 

پنجشنبه 31 فروردین 1396 :

ریاضی: هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 135 کتاب کار

زبان: صفحات 114 و 119 کتاب درسی

 

چهارشنبه 30 فروردین 1396 :

عربی: متن و ترجمه درس 8 (صفحه اول متن؛ شعر حافظ)

هنر: انجام تکالیف مشخص شده برای هر نفر

 

سه شنبه 29 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار درکلاس گفته اند.

هندسه : صفحات 132 تا 140

فارسی: قلمرو درس های خوانده شده

 

دوشنبه 28 فروردین 1396 :

ریاضی: هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

 

یکشنبه 27 فروردین 1396 :

فیزیک: تا آخر سوال 60

 

شنبه 26 فروردین 1396 :

ریاضی: هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 118 کتاب کار

 

یکشنبه 20 فروردین 1396 :

فیزیک: سوالات 25 تا 44 کتاب کار

 

شنبه 19 فروردین 1396 :

ریاضی: هر چه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: کوییز از جدول تناوبی

زبان: تا آخر صفحه 78 workbook 

 

پنجشنبه 17 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه  آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 87 کتاب کار

فیزیک: تا سوال 14 فصل ترمودینامیک کتاب کار

زبان: صفحات 70 تا 75 workbook

آمادگی دفاعی: هفته بعد امتحان کلاسی

 

چهارشنبه 16 فروردین 1396 :

عربی: متن و ترجمه درس هفتم در دفتر

 

سه شنبه 15 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

هندسه : تمارین صفحات 123 تا 128

فارسی : نوشتن درس آزاد (درس 15) با موضوع ادبیات بومی

 


کلاس شهید چمران 2

 

شنبه 26 فروردین 1396 :

شیمی: نصفه اول تکالیف داده شده برای فردا

فیزیک: سوال 15 تا 25 کتاب کار

 

شنبه 26 فروردین 1396 :

ریاضی: هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 118 کتاب کار و برای دوشنبه روپوش آورده شود.

 

پنجشنبه 17 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه  آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 87 کتاب کار

فیزیک: تا سوال 14 فصل ترمودینامیک کتاب کار

 

چهارشنبه 16 فروردین 1396 :

عربی: متن و ترجمه درس هفتم در دفتر

 

سه شنبه 15 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

هندسه : تمارین صفحات 123 تا 128

فارسی : نوشتن درس آزاد (درس 15) با موضوع ادبیات بومی

 

کلاس شهید چمران 3

 

شنبه 2 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

 

سه شنبه 29 فروردین 1396 :

هندسه: تمارین صفحات 132 تا 140

فیزیک : بخش هم فشار ، بخش هم دما و بخش هم حجم کامل حل شود

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

 

شنبه 26 فروردین 1396 :

ریاضی: هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

شیمی: تا سوال 118 کتاب کار

 

سه شنبه 15 فروردین 1396 :

ریاضی : هرچه آقای نیکوکار در کلاس گفته اند.

هندسه : تمارین صفحات 123 تا 128

فارسی : نوشتن درس آزاد (درس 15) با موضوع ادبیات بومی

 

 


دوره 27

مشخصات

  • منبع: http://sadiq27.ir/p/2
  • کلمات کلیدی: فروردین ,کلاس ,ریاضی ,گفته ,نیکوکار ,هرچه ,فروردین 1396 ,ریاضی هرچه ,کلاس گفته ,1396 ریاضی ,آقای نیکوکار ,هندسه تمارین صفحات ,هرچه  آقای نیکوکار
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها